Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Chwilio am argaeledd Enw Cwmni yn WebCHeck
(gwasanaeth Saesneg yn unig)

Caiff enw cwmni ei wrthod os ystyrir ei fod yr un fath ag enw sydd eisoes ar y gofrestr. Yn ein hymdrech i helpu cwsmeriaid, mae Tŷ’r Cwmnïau wedi datblygu cyfleuster newydd o dan WebCHeck i ‘Chwilio am Argaeledd Enw Cwmni’. Bydd y chwiliad hwn yn datgelu enwau sydd ‘yr un fath’ â’r enw a nodwyd yn ôl diffiniad rheoliadau Deddf Cwmnïau 2006. Os nad yw’n datgelu unrhyw enwau, yna mae’n debygol bod enw’r cwmni yn dal i fod ar gael adeg y chwiliad.

Mae’r cyfleuster chwilio newydd hwn ar gael fel opsiwn newydd ar sgrin Chwilio am Gwmni WebCHeck.

Cyrchu WebCHeck
Brig
Ein polisi ar gwcis