Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Deddf Cwmnïau 2006 ffurflenni parhad

AR01c - Ffurflen Flynyddol / Annual return

Prif Ffurflen:
AR01c - Ffurflen Flynyddol / Annual Return (PDF 868Kb)

Tudalen(nau) Parhad - lawrlwytho y tudalen(nau) angenrheidiol yn unig

AR01c - Ffurflen Flynyddol ar gyfer ffurflenni a chanddynt ddyddiad diwallu o 1 Hydref 2011 neu’n ddiweddarach

Prif Ffurflen:
AR01c - Ffurflen Flynyddol ar gyfer ffurflenni a chanddynt ddyddiad diwallu o 1 Hydref 2011 neu’n ddiweddarach (PDF 629Kb)

Tudalen(nau) Parhad - lawrlwytho y tudalen(nau) angenrheidiol yn unig

CH01c - Newid manylion cyfarwyddwr

Prif Ffurflen:
CH01c - Newid manylion cyfarwyddwr (PDF 225Kb)

Canllaw atodol - lawrlwytho’r canllaw ychwanegol os gwelwch yn dda er mwyn cwblhau cyfeiriadau:

DS01c - Cais cwmni am gael ei ddileu o’r gofrestr / Striking off application by a company

Prif Ffurflen:
DS01c - Cais cwmni am gael ei ddileu o’r gofrestr / Striking off application by a company (PDF 495Kb)

Tudalen(nau) Parhad - lawrlwytho y tudalen(nau) angenrheidiol yn unig

IN01c - Cais am gofrestru cwmni / Application to register a company

Prif Ffurflen:
IN01c - Cais am gofrestru cwmni (PDF 882KB)

Tudalen(nau) Parhad - lawrlwytho y tudalen(nau) angenrheidiol yn unig

LL AD05c - Hysbysiad am newid sefyllfa Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig yn Lloegr a Chymru neu Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) yng Nghymru

Prif Ffurflen:
LL AD05c - Hysbysiad am newid sefyllfa Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig yn Lloegr a Chymru neu Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) yng Nghymru (PDF 376Kb)

Canllaw atodol - lawrlwytho’r canllaw ychwanegol os gwelwch yn dda er mwyn cwblhau cyfeiriadau:

LL AR01c - Ffurflen Flynyddol Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) / Annual Return of a Limited Liability Partnership (LLP)

Prif Ffurflen:
LLAR01c - Ffurflen Flynyddol Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PDF 602Kb)

Tudalen(nau) Parhad - lawrlwytho y tudalen(nau) angenrheidiol yn unig

LL CH01c - Newid manylion aelod o Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC)

Prif Ffurflen:
LL CH01c - Newid manylion aelod o Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC)

Canllaw atodol - lawrlwytho’r canllaw ychwanegol os gwelwch yn dda er mwyn cwblhau cyfeiriadau :

LL DS01c - Cais Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) am gael ei ddileu o’r gofrestr / Striking off application by a Limited Liability Partnership ( LLP )

Prif Ffurflen:
LL DS01c - Cais Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) am gael ei ddileu o'r gofrestr / Striking off application by a Limited Liability Partnership ( LLP ) (PDF 602Kb)

Tudalen(nau) Parhad - lawrlwytho y tudalen(nau) angenrheidiol yn unig

LL IN01c - Cais am gorffori Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) / Application for the incorporation of a Limited Liability Partnership (LLP)

Prif Ffurflen:
LL IN01c - Cais am gorffori Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) / Application for the incorporation of a Limited Liability Partnership (LLP) (PDF 655Kb)

Tudalen(nau) Parhad - lawrlwytho y tudalen(nau) angenrheidiol yn unig

SH01c - Dychwelyd cyfrannau a glustnodwyd / Return of allotment of shares

Prif Ffurflen:
SH01c - Dychwelyd cyfrannau a glustnodwyd / Return of allotment of shares (PDF 523Kb)

Tudalen(nau) Parhad - lawrlwytho y tudalen(nau) angenrheidiol yn unig

Back to topBrig

Ffeiliau PDF

Ffurf ffeil Electronig yw PDF (Portable Document Format) y gellir edrych arno mewn porwyr gwe modern neu gadw’r ddogfen ac edrych arni pan nad ydych ar-lein. I weld ffeiliau PDF efallai y bydd rhaid i chi lawr lwytho Adobe Acrobat Reader. Fe allwch lawr lwytho’r fersiwn ddiweddaraf yn rhad ac am ddim.

Cymorth a chyngor ar ffeiliau PDF

Brig
Ein polisi ar gwcis