Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Gwybodaeth a ryddheir o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Gallwch weld yr wybodaeth a ryddhawyd gennym o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, ynghyd â dyddiad ei rhyddhau. Gall hyn fod yn grynodeb byr o bob dogfen, neu ddogfen ar ffurf ffeil PDF (ar gael i’w dadlwytho drwy Adobe Acrobat).

Os na allwch gyrchu’r fersiwn PDF, gellir cael copi papur oddi wrth y

Tîm Hawliau Gwybodaeth,
Tŷ’r Cwmnïau,
Ffordd y Goron,
Caerdydd CF14 3UZ

Ffôn: 029 2038 0616
Ffacs: 029 2038 0149
E-bost: informationrights@companieshouse.gov.uk

Brig
Ein polisi ar gwcis