Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Gwybodaeth wedi’i Rhyddhau
Rhif Lòg Datgelu Dyddiad Rhyddhau Pwnc
Lòg Datgelu  92 17/12/08 Nifer y Datganiadau Solfedd wedi’u ffeilio yn Nhŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  91 02/12/08 Manylion cysylltu’r Rheolwr Prosiectau Portffolio (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  90 10/12/08 Cyfarwyddiadau’r Cofrestrydd o ran cyflwyno dogfennau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  89 09/12/08 Nifer y staff wedi’u cyflogi ym meysydd Marchnata, Swyddfa’r Wasg a Hawliau Gwybodaeth, ynghyd â chyfanswm cost cyfathrebiadau’r adrannau hyn yn 2006/07 a 2007/08 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  88 21/11/08 Cais am fantolen brawf a chylchgronau Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  87 13/11/08 Polisi Tŷ’r Cwmnïau wrth drin pobl/cyfarwyddwyr sydd â phroblemau iechyd y meddwl (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  86 17/11/08 Gwybodaeth am Ddyfarnydd Cwynion Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  85 12/11/08 Ystadegau ynglŷn â nifer y cwmnïau a gafodd eu dileu o’r Gofrestr am fethu ffeilio Ffurflenni Blynyddol a’r camau gorfodi a gymerwyd (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  84 28/10/08 Cais am hunaniaeth achwynydd (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  83 21/10/08 Rhestr o gwmnïau adeiladu yn Swydd Stafford (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 82 24/09/08 Rhestr o’r cwmnïau sy’n perthyn i gategorïau Yswiriant, Broceriaid Stoc a chategorïau bancio eraill (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  81 24/09/08 Cais am ohebiaeth gan achwynydd (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 80 11/09/08 Cais am fanylion achwynydd (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 79 10/09/08 Nodiadau cyfarwyddyd ar eiriau sensitif i archwilwyr Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 78 01/09/08 Gwybodaeth am strategaethau Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 77 27/08/08 Siartiau strwythur adrannau marchnata ac adnoddau dynol Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 76 6/08/08 Model prisiau CHD a WebCheck (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 75 6/08/08 Ystadegau ar CHD, WebCheck, cynhyrchion DVDRom a chwiliadau TG pwrpasol (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 74 17/07/08 Ceisiadau aelodau’r Bwrdd am gostau am y flwyddyn ariannol 2007/08 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 73 11/07/08 Copïau o lythyrau cwyno (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 72 11/07/08 Oes gan Dŷ’r Cwmnïau gysylltiad system diogel i lawrlwytho gwybodaeth (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 71 08/07/08 Manylion contractau ynghylch dyfeisiau aml-swyddogaeth, llungopïwyr ac argraffyddion (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 70 08/07/08 Gwybodaeth Rheoli Ystadau a Chyfleusterau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 69 03/07/08 Manylion cyflogeion Tŷ’r Cwmnïau yn ennill £100,000 neu fwy (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 68 03/07/08 Manylion cysylltu personél allweddol Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 67 18/06/08 Gwybodaeth ystadegol am erlyniadau gan Dŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 66 12/06/08 Cais am ystadegau ar nifer y cwmnïau cwsg sydd wedi’u cofrestru yn Nhŷ’r Cwmnïau, cyfanswm y ffioedd ffeilio Ffurflenni Blynyddol oddi wrth gwmnïau cwsg a chyfanswm y Cosbau Ffeilio Hwyr oddi wrth gwmnïau cwsg (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 65 11/06/08 Cyfarwyddiadau i archwilwyr ar drafod post sy’n dod i law yn yr Ystafell Bost (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 64 28/05/08 Cais am wybod pwy oedd yr achwynydd (28/05/08. (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 63 20/05/08 Cais am wybod pwy oedd yr achwynydd (20/05/08) (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 62 20/05/08 Ystadegau ar Cynllun PROOF hyd at 19 Mai 2005 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 61 13/05/08 Gwybodaeth am bersonél allweddol yn Nhŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 60 12/05/08 Ystadegau ar gofrestru cwmnïau a gwrthodiadau ar gyfer 2007 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 59 06/05/08 Rhestr gyfeirio i archwilwyr ar gyfer prosesu cyfrifon a nifer y setiau o gyfrifon a ddaeth i law a chyfanswm y dogfennau a ddaeth i law yn Nhŷ’r Cwmnïa (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 58 01/05/08 Manylion taliadau prydles gan Dŷ’r Cwmnïau o 2004-2007 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 57 22/04/08 Gweithdrefnau Tŷ’r Cwmnïau pan na fydd cwsmeriaid yn darparu amlenni ac arnyn nhw stamp a’r cyfeiriad (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 56 16/04/08 Ystadegau ar nifer y copïau o lythyrau atgoffa dyblyg a anfonwyd gan Dŷ’r Cwmnïau rhwng 31 Mawrth 2008 a 4 Ebrill 2008 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 55 07/04/08 Prosesau trin post (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 54 20/02/08 Arferion cwmni wrth ffeilio Cyfrifon a Ffurflenni Blynyddol (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 53 19/02/08 Gwybodaeth am Reoli Ystadau a Chyfleusterau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 52 14/02/08 Gwybodaeth gorfforaethol – strategaeth gorfforaethol, cyllidebau refeniw, fframwaith trefniadol, penderfynwyr, gwybodaeth TGC (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 51 04/02/08 Refeniw Cosbau Ffeilio Hwyr (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu 50 15/01/08 Adolygiad Archwilio Ariannol Mewnol (Saesneg yn unig)
Brig
Ein polisi ar gwcis