Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Rhestr o’r wybodaeth a ryddhawyd 2007
Rhif Lòg Datgelu Dyddiad Rhyddhau Pwnc
Lòg Datgelu  49 11/12/07 Gwybodaeth am yr adolygiad Cyflog Cyfartal (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  48 07/12/07 Holiadur ynglŷn â rhannu data (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  47 25/09/07 Manylion cyfleusterau fideo-gynadledda Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  46 03/09/07 Penodi’r Fonesig Elizabeth Neville DBE yn Feirniad Cwynion (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  45 14/08/07 Ystadegau dirwyon ac erlyniadau o dan adran 242a ar gyfer blwyddyn ariannol 1 Ebrill 2006 hyd 31 Mawrth 2007 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  44 10/08/07 Contract Tŷ’r Cwmnïau ar gyfer Dodrefn Swyddfa (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  43 06/08/07 Cais am ystadegau Cosb Ffeilio Hwyr o ran nifer y cosbau a godwyd ar gwmnïau difasnach preifat yn ffeilio cyfrifon segur dros y 12 mis diwethaf (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  42 01/08/07 Ystadegau Cosb Ffeilio Hwyr ar gyfer 2005, 2006 a 2007 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  41 01/08/07 Dadansoddiad o Gosbau Ffeilio Hwyr ar gyfer y cyfnod 01/04/2006 hyd 31/03/07, nifer y dyddiau ar ôl y terfyn amser ar gyfer ffeilio pan ffeiliwyd cyfrifon, nifer y cosbau a osodwyd dros y cyfnod, a chanran gyffredinol y cosbau a osodwyd dros y cyfnod (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  40 25/07/07 Manylion Fframwaith Asesu Ansawdd Archwiliad Mewnol Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  39 18/07/07 Dyfarniad Contract Toriadau Papur Newydd i Dŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  38 29/06/07 Costau Cyfreithiol Tŷ’r Cwmnïau 1 Mehefin 2006 hyd 31 Mai 2007 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  37 06/06/07 Manylion cyfleusterau cynadledda fideo Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  36 29/05/07 Cwynion ynglŷn â phroblemau gyda system WebFiling Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  35 23/05/07 Strategaeth TGC Tŷ’r Cwmnïau a Siart Trefn TG Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  34 30/04/07 Gwariant TGC 2006/07 a rhagolygon gwariant TGC 2007/08 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  33 30/04/07 Cyflenwyr a gwariant Tŷ’r Cwmnïau ar gyfer 2006/07 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  32 18/04/07 Manylion contract Canolfan Cysylltu Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  31 18/04/07 Nifer y cwynion a gyflwynwyd i Dŷ’r Cwmnïau ynglŷn â methiant honedig i dderbyn dogfennau, a nifer y troeon y derbyniodd Tŷ’r Cwmnïau fod dogfennau wedi dod i law ond eu bod heb eu cofnodi’n briodol yn Nhŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  30 17/04/07 Rhestr gryno o bob cais Rhyddid Gwybodaeth a dderbyniwyd yn Nhŷ’r Cwmnïau rhwng 1 Mehefin 2006 a 4 Ebrill 2007 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  29 30/03/07 Pob gohebiaeth ynglŷn ag anawsterau gyda system WebFiling Tŷ’r Cwmnïau rhwng Medi 2005 a Thachwedd 2006 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  28 30/03/07 Ystadegau cosb ffeilio hwyr rhwng Medi 2005 a Thachwedd 2006 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  27 20/03/07 Manylion am sut y dyfarnwyd tystysgrif Systemau Rheoli Diogelwch Gwybodaeth (ISMS) Tŷ’r Cwmnïau (ISO27001) a sut y caiff ei chynnal a’i chadw (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  26 08/03/07 Tystysgrif Systemau Rheoli Diogelwch Gwybodaeth (ISMS) Tŷ’r Cwmnïau (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  25 08/03/07 Ystadegau cosb ffeilio hwyr rhwng Mawrth 2003 a Mawrth 2007, ynghyd ag estyniadau amser wedi’u caniatáu yng nghyswllt ffeilio cyfrifon rhwng Mawrth 2004 a Mawrth 2007 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  24 06/03/07 Nifer y cosbau ffeilio hwyr a osodwyd, nifer y cwmnïau a heriodd gosb ffeilio hwyr, a refeniw Tŷ’r Cwmnïau a ddeilliodd o gosbau yn ystod blwyddyn ariannol 2005/2006 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  23 13/02/2007 Costau teleffon Tŷ’r Cwmnïau o ran llinellau sefydlog a ffonau symudol Ebrill 2001 hyd Fawrth 2006 (Saesneg yn unig)
Lòg Datgelu  22 01/02/2007 Pob contract a ddelid gyda Thŷ’r Cwmnïau ar 23 Ionawr 2007 (Saesneg yn unig)

Yn unol â pholisi cadw Tŷ’r Cwmnïau, mae Logiau Datgelu 1 i 21 wedi cael eu dileu

Brig
Ein polisi ar gwcis