Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Rhestrau a chofrestrau

£ - Yn dynodi bod rhaid talu am yr wybodaeth hon

Yr Wybodaeth sydd ar gael Disgrifiad Sut i gyrchu’r wybodaeth hon £
Cofrestr Cyfarwyddwyr Gwaharddedig Gwybodaeth am y Gofrestr Cyfarwyddwyr Gwaharddedig Ar-lein http://wck2.companieshouse.gov.uk// (Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid Tŷ’r Cwmnïau  
Gwybodaeth Cwmnïau - y gofrestr gyhoeddus Gwybodaeth am yr holl gwmnïau ar y Gofrestr gyhoeddus Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk (Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau £
Cofrestr Asedau Gwybodaeth Cofrestr Asedau Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/iar (Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Dîm Hawliau Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau  
Log Datgeliadau/Gwybodaeth a ryddhawyd Gwybodaeth a ryddhawyd o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/welsh
/freedomInformation/infoReleased_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Hawliau Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau
 

Yn ôl i’r Brig

Brig
Ein polisi ar gwcis