Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau

£ - Yn dynodi bod rhaid talu am yr wybodaeth hon

Yr Wybodaeth sydd ar gael Disgrifiad Sut i gyrchu’r wybodaeth hon £
Gweithdrefnau Archwilio Tŷ’r Cwmnïau Canllawiau mewnol i staff ar archwilio dogfennau cyn eu ffeilio ar y gofrestr Ar gael fel copi caled yn unig oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau  
Canllawiau Rheoli Prosiectau Tŷ’r Cwmnïau Canllawiau mewnol i staff – ar ganllawiau rheoli prosiectau Ar gael fel copi caled yn unig oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau  
Derbynioldeb cyfreithiol dogfennau cwmni a gyflenwir fel delweddau electronic neu ar microfiche Derbynioldeb cyfreithiol dogfennau cwmni a gyflenwir fel delweddau electronic neu ar microfiche Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Llofnodion ar ddogfennau Llofnodion ar ddogfennau – polisi diwygiedig ar dderbyn llofnodion ar ddogfennau a gyflwynir i Dŷ’r Cwmnïau i’w ffeilio Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Dileu dogfennau oddi ar y gofrestr gyhoeddus Polisi Tŷ’r Cwmnïau ar ddileu dogfennau oddi ar y gofrestr gyhoeddus Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Gweinyddu’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth Canllawiau mewnol cyffredinol ar weinyddu Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 Ar-lein www.ico.org.uk neu gopi caled oddi wrth Uned Hawliau Gwybodaeth BIS  
Gweinyddu Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIRs) 2003 Canllawiau mewnol cyffredinol ar weinyddu’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIRs) 2003 Ar-lein www.ico.org.uk neu gopi caled oddi wrth Uned Hawliau Gwybodaeth BIS  
Gweinyddu Deddf Diogelu Data 1998 Canllawiau mewnol cyffredinol ar weinyddu Deddf Diogelu Data 1998 Ar-lein www.ico.org.uk neu gopi caled oddi wrth Uned Hawliau Gwybodaeth BIS  
Penderfyniadau gan y Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas ag ymatebion Tŷ’r Cwmnïau i geisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 Penderfyniadau gan y Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas ag ymatebion Tŷ’r Cwmnïau i geisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 Ar-lein http://www.ico.org.uk/tools_and_resources/decision_notices.aspx neu gopi caled oddi wrth Dîm Hawliau Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau  
Penderfyniadau gan y Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas ag ymatebion Tŷ’r Cwmnïau i geisiadau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 Penderfyniadau gan y Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas ag ymatebion Tŷ’r Cwmnïau i geisiadau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 Dim penderfyniadau cyfredol  
Penderfyniadau gan y Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas â Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIRs) 2003 Penderfyniadau gan y Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas â Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIRs) 2003 Dim penderfyniadau cyfredol  
Penderfyniadau gan yr Ombwdsmon Seneddol mewn perthynas â’r Cod Ymarfer ar Weld Gwybodaeth y Llywodraeth Penderfyniadau gan yr Ombwdsmon Seneddol mewn perthynas â’r Cod Ymarfer ar Weld Gwybodaeth y Llywodraeth Dim penderfyniadau cyfredol  
Ymgynghoriad Tŷ’r Cwmnïau ar Reolau’r Cofrestrydd Dogfen ymgynghori ar reolau’r Cofrestrydd a’r darpariaethau perthynol a fydd yn gymwys o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/companiesAct/publications_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Ymgynghoriad Tŷ’r Cwmnïau ar Gosbau am Ffeilio’n Hwyr (Deddf Cwmnïau 2006) Ymateb i’r ymarfer ymgynghori ar gosbau am ffeilio’n hwyr: gweithredu adran 453 o Ddeddf Cwmnïau 2006 Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/companiesAct/publications_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Ymgynghoriadau mewn perthynas â Deddf Cwmnïau 2006 Ymgynghoriadau gan BIS mewn perthynas â Deddf Cwmnïau 2006 Ar-lein http://www.bis.gov.uk/policies/business-law/company-and-partnership-law/company-law/company-law-consultations neu gopi caled oddi wrth BIS  
Cyfarfodydd Uwch-Fwrdd Tŷ’r Cwmnïau Manylion Uwch- Fwrdd Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/boardManagement_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth Archwiliad Tŷ’r Cwmnïau Crynodeb gweithredol o’r Archwilio Diogelu Data'r Comisiynydd Gwybodaeth o Dŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.ico.org.uk/
what_we_cover/audits_advisory_visits_and_self_assessments/audits.aspx
neu gopi caled oddi wrth “Tîm Hawl i Wybodaeth Tŷ’r Cwmnïau”
 

Yn ôl i’r Brig

Brig
Ein polisi ar gwcis