Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Beth yw’n blaenoriaethau a sut rydyn ni’n dod ymlaen

£ - Yn dynodi bod rhaid talu am yr wybodaeth hon

Yr Wybodaeth sydd ar gael Disgrifiad Sut i gyrchu’r wybodaeth hon £
Crynodeb o Gynllun Busnes Tŷ’r Cwmnïau Cynlluniau a thargedau Tŷ’r Cwmnïau. (Mae’r Crynodeb Cyfredol ar gael) Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/corporateDocuments_W.shtml
(Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Cyfeiriad Strategol Tŷ’r Cwmnïau Cynllun datblygu sy’n manylu ar y sefyllfa gyfredol; proffil a disgwyliadau’r cwsmeriaid; nodau strategol; ysgogiad a risgiau a’r strategaeth at y tymor hirach. (Mae’r Cynllun Cyfredol ar gael) Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/corporateDocuments_W.shtml
(Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Cod Cydymffurfio Tŷ’r Cwmnïau Gwybodaeth eglur am safon y gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gan Dŷ’r Cwmnïau, a’r hyn i’w wneud os bydd angen i chi wneud cwyn Ar-lein
http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/pdf/codeCompliance_W.pdf
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Tŷ’r Cwmnïau Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/corporateDocuments_W.shtml
(Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Adroddiad Blynyddol Archwiliad Mewnol a Chynllun Archwilio Mewnol Tŷ’r Cwmnïau Adroddiad Blynyddol Archwiliad Mewnol a Chynllun Archwilio Mewnol Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/corporateDocuments_W.shtml
(Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Ystadegau Misol Tŷ’r Cwmnïau Yr ystadegau cyfredol am ymgorfforiadau newydd, datodiadau, diddymiadau etc ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/businessRegisterStat_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Uned Gwybodaeth Rheoli Tŷ’r Cwmnïau   
 
Gweithgareddau’r Gofrestr Cwmnïau Ystadegau blynyddol ynghylch gweithgareddau’r gofrestr cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/

welsh/about/companiesRegActivities_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Uned Gwybodaeth Rheoli Tŷ’r Cwmnïau
 
Archif o adroddiadau blynyddol DTI/BERR ar Gwmnïau Adroddiadau blynyddol DTI/BERR ar gwmnïau o 2002 i 2006 Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
about/companiesRegActivities.shtml
(Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Uned Gwybodaeth Rheoli Tŷ’r Cwmnïau
 
Cynllun Iaith Gymraeg Tŷ’r Cwmnïau Cynllun Iaith Gymraeg Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.tyrcwmniau.gov.uk/welsh/
about/miscellaneous/welshService_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 

Yn ôl i’r Brig

Brig
Ein polisi ar gwcis