Ein polisïau a’n gweithdrefnau

£ - Yn dynodi bod rhaid talu am yr wybodaeth hon

Yr Wybodaeth sydd ar gael Disgrifiad Sut i gyrchu’r wybodaeth hon £
Dogfen Bolisi Tŷ’r Cwmnïau ar y Strategaeth Gorfodi Polisi Tŷ’r Cwmnïau i sicrhau y cydymffurfir â gofynion rheoliadau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Polisi Cyfle Cyfartal Tŷ’r Cwmnïau Polisi Cyfle CyfartalTŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Adran Adnoddau Dynol Tŷ’r Cwmnïau
 
Polisi Prawf Tŷ’r Cwmnïau Canllawiau mewnol i staff mewn perthynas â Pholisi Prawf Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Adran Adnoddau Dynol Tŷ’r Cwmnïau
 
Polisi Iechyd a Diogelwch Tŷ’r Cwmnïau Polisi Iechyd a DiogelwchTŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Adran Adnoddau Dynol Tŷ’r Cwmnïau
 
Datganiad Amrywiaeth Tŷ’r Cwmnïau Datganiad Amrywiaeth Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/careers/diversity_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Adran Adnoddau Dynol Tŷ’r Cwmnïau
 
Polisi Ysmygu Tŷ’r Cwmnïau Canllawiau mewnol i staff mewn perthynas â Pholisi Ysmygu Tŷ’r Cwmnïau Copi caled oddi wrth Adran Adnoddau Dynol Tŷ’r Cwmnïau  
Polisi Rheoli Straen Tŷ’r Cwmnïau Canllawiau mewnol i staff mewn perthynas â Pholisi Rheoli Straen Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Adran Adnoddau Dynol Tŷ’r Cwmnïau
 
Polisi Rheoli Cofnodion Tŷ’r Cwmnïau Canllawiau mewnol i staff - Polisi Rheoli Cofnodion Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments/chRecordsManagementPolicy_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Reolwr Cofnodion Tŷ’r Cwmnïau
 
Newidiadau Polisi Cwmnïau Canllawiau ar amryw o newidiadau polisi cwmni Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/accountPolicyChange_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Sicrwydd/Sicrhad Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau Polisi Tŷ’r Cwmnïau ar ddiogelu gwybodaeth gyfyngidig Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Adran Diogelwch TG Tŷ’r Cwmnïau
 
Polisi Diogelwch Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau Polisi Tŷ’r Cwmnïau i reolwyr, staff a chontractwyr i sicrhau bod gwybodaeth yn didogel Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Adran Diogelwch TG Tŷ’r Cwmnïau
 
Siarter Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau Siarter GwybodaethTŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/freedomInformation/informationCharter_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Cwynion Ein Gweithdrefn Gyffredinol ar gyfer gwneud a thrafod cwynion ac apelau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/tellUs_complaints_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Adroddiad Blynyddol Beirniad Annibynnol Tŷ’r Cwmnïau Adroddiad Blynyddol Beirniad Annibynnol Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/corporateDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Cwynion mewn perthynas â’r Cod Ymarfer ar Weld gwybodaeth y Llywodraeth Y weithdrefn ar gyfer cwyno yng nghyd-destun y Cod Ymarfer ar Weld Gwybodaeth y Llywodraeth Ar-lein http://www.bis.gov.uk/ neu gopi caled oddi wrth Uned Hawliau Gwybodaeth BIS  
Polisi ar yr Amgylchedd Polisi ar yr Amgylchedd  Ar-lein
www.companieshouse.gov.uk/welsh/about/pdf/environmentPolicy_W.pdf
neu gopi caled oddi wrth y Tîm Hawliau Gwybodaeth .
 

Yn ôl i’r Brig

Brig