Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig

£ - Yn dynodi bod rhaid talu am yr wybodaeth hon

Yr Wybodaeth sydd ar gael Disgrifiad Sut i gyrchu’r wybodaeth hon £
Gwasanaeth WebCHeck Mae gwasanaeth WebCHeck yn fynegai sy’n cynnwys manylion sylfaenol y cwmnïau a dogfennau ac adroddiadau y mae’n rhaid talu amdanyn nhw Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/ (Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Adran Farchnata Tŷ’r Cwmnïau £
Sut i ddod o hyd i wybodaeth am gwmni Manylion am yr amrywiol ffyrdd i gael gwybodaeth am gwmnïau ar y gofrestr Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/toolsToHelp/ourServices_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
£
Sut i ffeilio gwybodaeth yn Nhŷ’r Cwmnïau Gwybodaeth sy’n anelu at roi i ddefnyddwyr cynhyrchion a gwasanaethau Tŷ’r Cwmnïau ganllawiau clir ar y safonau gwasanaeth y gallant eu disgwyl Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/toolsToHelp/ourServices_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
£
Companies House Direct Companies House Direct yw ein prif ddull chwilio i ddod o hyd i wybodaeth am gwmnïau a’i lawrlwytho Ar-lein http://direct.companieshouse.gov.uk/ (Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau £
Amrywiol wasanaethau Tŷ’r Cwmnïau Mae Tŷ’r Cwmnïau yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau - rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hynny Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/toolsToHelp/ourServices_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
 
Prisiau Tŷ’r Cwmnïau Rhestr o holl brisiau cynhyrchion a gwasanaethau Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/toolsToHelp/ourPrices_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
 
Yr wybodaeth sydd ar gael mewn ieithoedd eraill Gwybodaeth a chanllawiau ar wybodaeth mewn ieithoedd eraill Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
infoAndGuide/langGuidance.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
 
Cofrestr Cyfarwyddwyr  Gwaharddedig Gwybodaeth am y Gofrestr Cyfarwyddwyr Gwaharddedig Ar-lein http://wck2.companieshouse.gov.uk// (Fersiwn Saesneg yn unig)neu gopi caled oddi wrth Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid Tŷ’r Cwmnïau  
Hysbysiadau i’w Wasg Amrywiol hysbysiadau i’r wasg Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/pressDesk/introduction_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Swyddog y Wasg yn Nhŷ’r Cwmnïau
 
Llyfrynnau Canllaw lyfrynnau canllaw i gwmnïau a swyddogion cwmnïau, gan gynnwys rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y Ddeddf Cwmnïau a gwasanaethau eraill a ddarperir gan Dŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/guidance_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Ffurflenni Statudol Rhestr o’r holl ffurflenni statudol y mae eu hangen ar gyfer ffeilio ar y gofrestr gyhoeddus Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/forms/introduction_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
 
Canllawiau ar Ffurflenni Papur Canllawiau i gwsmeriaid ar ffurflenni papur Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/forms/formsOnlineGuide_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
 
Canllawiau ar Bartneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig Disgrifiad o Bartneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig: y Ddeddf; canllawiau ar wybodaeth, gweinyddu a rheoli, dirwyn i ben Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/guidance_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Cwestiynau Mynych Cwestiynau mynych ar bob agwedd ar Dŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/welsh/
about/guidance_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Digwyddiadau Manylion digwyddiadau Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/CHevents_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Adran Farchnata Tŷ’r Cwmnïau
 
Y Prif Weithgareddau Busnes
– Codau SIC
Llyfryn canllaw ar ffurflenni blynyddol, sy’n cynnwys y rhestr o’r holl Brif Weithgareddau Busnes – Codau SIC Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/pdf/gba2_W.pdf
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Canllawiau ar Enwau Cwmnïau a Busnesau (Siambrau Masnach etc) Canllawiau ar Enwau Cwmnïau a Busnesau (Siambrau Masnach etc) Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Cyflwyno Dogfennau i Dŷ’r Cwmnïau Cyflwyno dogfennau i Dŷ’r Cwmnïau: canllawiau ar gyflwyno cyfrifon Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/policyDocuments_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
 
The Register Cylchgrawn Tŷ’r Cwmnïau i gwsmeriaid Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/regm/ neu gopi caled oddi wrth Adran Farchnata Tŷ’r Cwmnïau  
Manylion Canolfannau GwybodaethTŷ’r Cwmnïau Manylion Canolfannau Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/toolsToHelp/infocent_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Ganolfan Gysylltu Tŷ’r Cwmnïau
 

Yn ôl i’r Brig

Brig
Ein polisi ar gwcis