Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Yr hyn rydyn ni’n ei wario a sut

£ - Yn dynodi bod rhaid talu am yr wybodaeth hon

Yr Wybodaeth sydd ar gael Disgrifiad Sut i gyrchu’r wybodaeth hon £
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Tŷ’r Cwmnïau Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/corporateDocuments_W.shtml
(Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Fframwaith Cyfarwyddyd Caffael Canllawiau mewnol sy’n ymgorffori polisi caffael y Llywodraeth ac yn disgrifio arferion masnachol Tŷ’r Cwmnïau Copi caled oddi wrth Uned Gaffael Tŷ’r Cwmnïau  
Caffael a Chontractau Gwybodaeth am sut mae Tŷ’r Cwmnïau yn prynu amrywiaeth eang o nwyddau a gwasanaethau arbenigol Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/about/supplyingCh_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Uned Gaffael Tŷ’r Cwmnïau
 
Cyfraddau Tâl Cyfraddau Tâl Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
about/policyDocuments/pay_scales_2005_2007.pdf
(Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Adran Adnoddau Dynol Tŷ’r Cwmnïau
 

Yn ôl i’r Brig

Brig
Ein polisi ar gwcis