Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Pwy ydym ni a beth a wnawn

£ - Yn dynodi bod rhaid talu am yr wybodaeth hon

Yr Wybodaeth sydd ar gael Disgrifiad Sut i gyrchu’r wybodaeth hon £
Prif swyddogaethau a Hanes Tŷ’r Cwmnïau Disgrifiad o dair prif swyddogaeth Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/welsh/
about/functionsHistory_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth y Tîm Hawliau Gwybodaeth
 
Strwythur trefniadaeth Tŷ’r Cwmnïau Strwythur trefniadaeth Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/welsh/
about/directors_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth y Tîm Hawliau Gwybodaeth
 
Dogfen Fframwaith Tŷ’r Cwmnïau Mae’r ddogfen hon yn nodi’r fframwaith polisi a’r atebolrwydd y mae Tŷ’r Cwmnïau yn gweithredu ynddyn nhw Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/welsh/
about/corporateDocuments_W.shtml
Fersiwn Saesneg yn unig) neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Prif Fwrdd a Bwrdd Llywio Tŷ’r Cwmnïau – Cylch Gorchwyl Y Prif Fwrdd a’r Bwrdd Llywio – Cylch Gorchwyl Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/welsh/
about/boardManagement_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a Chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Deddfau Seneddol, Offerynnau Statudol, Nodiadau Esboniadol Deddfau SeneddolSwyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus Amryfal ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i swyddogaethau Tŷ’r Cwmnïau Ar-lein www.legislation.gov.ukneu gopi caled oddi wrth

Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus
Swyddfa Llundain - OPSI
102 Petty France
Llundain SW1H 9AJ
 
Deddf Cwmnïau 2006 Manylion Deddf Cwmnïau 2006 Ar-lein http://www.companieshouse.gov.uk/
welsh/companiesAct/companiesAct_W.shtml
neu gopi caled oddi wrth Dîm Polisi a chynllunio Tŷ’r Cwmnïau
 
Cyfarwyddebau Cyfraith Cwmnïau yr UE Manylion Cyfarwyddebau Cyfraith Cwmnïau yr UE Ar-lein http://www.bis.gov.uk/policies/business-law/
company-and-partnership-law/europe/eu-legislation
neu gopi caled oddi wrth BIS
 
Cytuniadau Testun cytuniadau, confensiynau a chytundebau  rhyngwladol Ar-lein http://www.fco.gov.uk/en/ neu gopi caled oddi wrth
Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad
King Charles Street
Llundain SW1A 2AH
Ffôn: 020 7008 1500
 
Y Polisi Diogelu Data Polisi Diogelu Data yr Adran Ar-lein http://www.bis.gov.uk/ neu gopi caled oddi wrth BIS  

Yn ôl i’r Brig

Brig
Ein polisi ar gwcis