Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin – Pryd mae’n ofynnol i gyfrifon fy nghwmni gael eu ffeilio?

Rhaid i bob cwmni cyhoeddus a chyfyngedig preifat ffeilio’u cyfrifon yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Oni bai eich bod yn ffeilio cyfrifon cyntaf eich cwmni mae’r amser a ganiateir er mwyn cyflwyno cyfrifon i Dŷ’r Cwmnïau fel  arfer:

  • 9 mis o’r dyddiad cyfeirnod cyfrifeg ar gyfer cwmni preifat; neu
  • 6 mis o’r dyddiad cyfeirnod cyfrifeg ar gyfer cwmni cyhoeddus.

Er mwyn cadarnhau dyddiadau ffeilio’ch cyfrifon, mewnlofnodwch i’n gwasanaeth WebFiling a gwirio manylion eich cwmni. Gweld pa mor syml yw hi i ddefnyddio WebFiling drwy wylio ein harddangosiadau fideo.(Saesneg yn unig)

Hefyd, gallwch gadarnhau dyddiadau ffeilio ar gyfer unrhyw gwmni gan ddefnyddio ein gwasanaeth WebCHeck (Saesneg yn unig) neu ein App Symudol (Saesneg yn unig)

Mae Tŷ’r Cwmnïau yn darparu canllawiau manwl ar Gyfrifon a chyngor ar sut i osgoi Cyfrifon cael eu gwrthod. (Saesneg yn Unig).

Ymunwch â gwasanaeth eAtgoffa a bydd Tŷ’r Cwmnïau yn anfon e-bost atoch chi pan fydd eich cyfrifon yn ddyledus i’w ffeilio.

Tŷ’r Cwmnïau
Arddangosiad fideo WebFiling
Gweld pa mor symyl yw hi i ddefnyddio WebFiling
i gyflwyno’ch dogfennau... (Saesneg yn unig)
Brig
Ein polisi ar gwcis