Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin - Pryd mae dyddiad dyledus fy ffurflen flynyddol a sut mae mynd ati i’w ffeilio?

Mae ffurflen flynyddol yn giplun o wybodaeth gyffredinol am gyfarwyddwyr, ysgrifennydd (os penodwyd un), cyfeiriad swyddfa gofrestredig, cyfranddeiliaid a chyfalaf cyfrannau cwmni.

Mewnlofnodwch i’n gwasanaeth WebFiling i wirio manylion eich cwmni ac i gadarnhau eich dyddiadau ffeilio. Cewch weld pa mor syml yw hi drwy wylio ein harddangosiad fideo (Saesneg yn unig)

Y ffordd rwyddaf a rhataf o lenwi eich ffurflen flynyddol yw trwy ddefnyddio ein gwasanaeth WebFiling am ffi o £13, neu drwy ddefnyddio Pecyn Software Filing priodol.

Ymunwch â gwasanaeth eAtgoffa a bydd Tŷ’r Cwmnïau yn anfon e-bost atoch chi pan fydd eich  ffurflen flynyddol yn ddyledus i’w ffeilio.

Mae Tŷ’r Cwmnïau yn darparu canllawiau manwl hefyd i’ch helpu chi i ddeall y Ffurflen Flynyddol a sut i ffeilio ar bapur.

Tŷ’r Cwmnïau
Arddangosiad fideo WebFiling
Gweld pa mor symyl yw hi i ddefnyddio WebFiling
i gyflwyno’ch dogfennau... (Saesneg yn unig)
Brig
Ein polisi ar gwcis