Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Rhestrau Cyfeirio cyn Cyflwyno Dogfennau

Bydd y canllaw isod yn eich helpu i gyflwyno’ch dogfennau’n gywir y tro cyntaf, trwy nodi rhesymau cyffredin y mae Tŷ’r Cwmnïau’n gwrthod dogfen a beth y gallwch ei wneud i osgoi hyn.

Dylid anfon pob ffi gyda’r ffurflen a gwneud i siec neu’r archeb bost yn daladwy i ‘Tŷ’r Cwmnïau’.

Brig
Ein polisi ar gwcis