Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 


Gwybodaeth a Chyfarwyddyd

Gwasanaeth Monitro

Mae gwasanaeth Monitro Tŷ’r Cwmnïau yn Companies House Direct yn eich galluogi i gadw llygad ar eich cystadleuwyr, eich cydweithredwyr busnes a’ch cwmni eich hun, gan ‘fonitro’ pa ddogfennau a gafodd eu ffeilio yn Nhŷ’r Cwmnïau. Fe wyddoch fod gwybodaeth arbennig am gwmnïau yn perthyn i’r maes cyhoeddus, felly beth allai fod yn fwy effeithlon na bod gwybodaeth a allai helpu neu warchod eich busnes ar gael ichi yr eiliad y caiff ei ffeilio?


Gall cwsmeriaid Companies House Direct weld y dewis Monitro yn sgrîn y Ddewislen. I ddefnyddio’r gwasanaeth, cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost, yna nodwch fanylion y cwmnïau a’r dogfennau y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Cyn gynted ag y bydd y dogfennau’n cyrraedd ac yn cael eu cofrestru, bydd y system yn nodi eich diddordeb ac yn eich hysbysu mewn neges e-bost. Yna, gallwch benderfynu a ydych yn dymuno archebu a thalu am lawrlwytho delwedd o’r ddogfen. Mae’n bwysig nodi na fydd y ddogfen ei hun yn cael ei hanfon mewn neges e-bost. Yr unig beth y mae’r neges e-bost yn ei wneud yw’ch hysbysu bod y ddogfen ar gael i’w harchebu os ydych yn dymuno gwneud hynny. Chi piau’r dewis.


Bydd y gwasanaeth ar gael am 50c fesul cwmni a fydd yn cael ei fonitro, a bydd pob cais yn para am gyfnod o 12 mis. Ar ôl y cyfnod hwn, gallwch ddewis adnewyddu neu ganslo’r gwasanaeth monitro. Gallwch Olygu neu Ddileu cwmni sy’n cael ei fonitro ar unrhyw adeg hefyd, trwy gyfrwng y cyfleuster ‘hunanwasanaeth’. Telir am y gwasanaeth trwy gyfrwng proses anfonebu Companies House Direct, byddwch yn cael datganiad misol ac anfoneb i’w thalu cyn pen 30 diwrnod.


Os nad ydych yn gwsmer Companies House Direct eisoes ac os hoffech fanteisio ar yr ychwanegiad cyffrous hwn, trowch at dudalen Companies House Direct ar y we neu ffoniwch y Ddesg Gymorth ar 08457 573991 i gael manylion pellach, gan gynnwys ffurflen gais Companies House Direct.

Brig
Ein polisi ar gwcis