Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Prisiau Tŷ’r Cwmnïau

Cafodd holl ffioedd statudol y rhestr brisiau hon eu cadarnhau gan y Senedd a cafodd eu pennu trwy rheolidau ffioedd statudol.(link to http://www.tyrcwmniau.gov.uk/welsh/toolsToHelp/feesRegulations_W.shtml) Yr unig ffioedd sydd heb eu pennu drwy offerynnau statudol yw cynhyrchion newydd, swmp-gynhyrchion, cynhyrchion ar drai (e.e.copïau ffacs) a chwiliadau perchnogion papurau newydd. Mae rhain i gyd wedi cael eu penni’n weinyddol (link to http://www.tyrcwmniau.gov.uk/welsh/toolsToHelp/feesRegulations_W.shtml) o dan adran 1063(5) o’r Deddf Cwmniau 2006.

Sylwer nid yw ffioedd cofrestru a nodir isod yn berthnasol i ddogfennau a gyflwynir o dan Ddeddf Cwmnïau 1985 a Gorchymyn Cwmnïau (Gogledd Iwerddon) 1986. Sylwer nid yw ffioedd cofrestru a nodir isod yn berthnasol i ddogfennau a gyflwynir o dan Ddeddf Cwmnïau 1985 a Gorchymyn Cwmnïau (Gogledd Iwerddon) 1986. Bydd unrhyw ddogfen a gyflynwyd i’r Cofrestrydd Cwmnïau o dan Ddeddf Cwmnïau 1985 a Gorchymyn Cwmnïau (Gogledd Iwerddon) 1986 yn rhad ac am ddim.

Bydd unrhyw newidiadau yn y ffioedd neu unrhyw ffioedd newydd yn cael eu hysbysu ar ein gwefan.

Corffori a Chofrestru Cwmni

Corffori a Chofrestru Cwmni WebFiled Software Papur

Corffori (ac eithrio CBCau, cwmnïau Cymreig sy’n cyflwyno dogfennau yn y Gymraeg, cwmnïau anghyfyngedig a chwmnïau a1040)

  £13.00 £40.00
Corffori ar y We £15.00    
Corffori yr un diwrnod   £30.00 £100.00
Newid enw £8.00 £8.00 £10.00
Newid enw yr un diwrnod £30.00 £30.00 £50.00
Ailgofrestru a newid enw gyda’i gilydd yr un diwrnod     £100.00
Ailgofrestru     £20.00
Ailgofrestru yr un diwrnod     £50.00
Ffi prosesu’r Ffurflen Flynyddol yn daladwy gyda’r Ffurflen Flynyddol £13.00 £13.00 £40.00
Dileu o’r Gofrestr yn Wirfoddol     £10.00
Cofrestru arwystl morgais £10.00 £10.00 £13.00
Lleihau cyfalaf trwy ddatganiad hydaledd     £10.00
Lleihau cyfalaf yr un diwrnod trwy ddatganiad hydaledd     £50.00
Lleihau cyfalaf trwy orchymyn llys     £10.00
Lleihau cyfalaf yr un diwrnod trwy orchymyn llys     £50.00
Adfer yn Weinyddol     £100.00
Cais i drefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd gan unigolyn     £55.00*
Cais i drefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd gan y cwmni: am unrhyw restr o’r aelodau (ar wahân i restr hir) ar ffurf copi caled     £55.00*
Cais i drefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd gan y cwmni: am unrhyw restr o’r aelodau (ar wahân i restr hir) wedi’i ffeilio’n electronig     £55.00*
Cais i drefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd gan y cwmni: am restr hir o’r aelodau wedi’i chyflwyno ar CD-ROM neu DVD-ROM     £55.00*
Cais i drefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd gan y cwmni: am restr hir o’r aelodau ar ffurf copi caled     £55.00*
Cais i drefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd gan berson a gorfforir yr awystl     £55.00*
Adran 243 cais am drefnu na fydd gwybodaeth am Gyfeiriad Preswyl Arferol  ar gael i Asiantaeth Teilyngdod Credyd     £100.00

* Nodwch am ddogfen unigol a gaiff ei hatal y mae pob ffi

Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC)

Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC) WebFiled Software Papur
Corffori PAC (ac eithrio PACau Cymreig sy'n cyflwyno dogfennau yn y Gymraeg)   £13.00 £40.00
Corffori PAC yr un diwrnod   £30.00 £100.00
Ffi prosesu dogfen flynyddol PAC yn daladwy gyda’r Ffurflen Flynyddol £13.00 £13.00 £40.00
Newid enw PAC   £8.00 £10.00
Newid enw PAC yr un diwrnod   £30.00 £50.00
Dileu PAC o’r Gofrestr yn Wirfoddol     £10.00
Cofrestru arwystl morgais gan PAC £10.00 £10.00 £13.00
Adfer PAC yn Weinyddol     £100.00
Trefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd o dan ad1088 DC 2006 fel y caiff honno ei chymhwyso at PACau gan Reoliad 66 o’r Rheoliadau PAC:      
Cais i drefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd gan unigolyn     £55.00*
Cais i drefnu na fydd cyfeiriad ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd gan berson a gorfforir yr arwystl     £55.00*

* Nodwch am ddogfen unigol a gaiff ei hatal y mae pob ffi

Cwmnïau Tramor

Cwmnïau Tramor Papur
Cofrestru sefydliad Cwmni Tramor yn y DU £20.00
Cofrestru sefydliad Cwmni Tramor yn y DU yr un diwrnod £100.00
Newid enw corfforaethol neu enw amgen Cwmni Tramor £10.00
Newid enw corfforaethol neu enw amgen Cwmni Tramor yr un diwrnod £50.00
Ffi prosesu dogfen flynyddol yn daladwy gyda chyfrifon Cwmni Tramor £20.00

Grwpiadau Buddiant Economaidd Ewropeaidd (EEIG)

Grwpiadau Buddiant Economaidd Ewropeaidd (EEIG) Papur
Cofrestru EEIG yn y DU o dan Reoliad 9 £20.00
Cofrestru EEIG yn y DU o dan Reoliad 12 £20.00
Newid enw EEIG £10.00
Cofrestru arwystl gan EEIG £13.00

Cwmnïau Ewropeaidd: Cofrestru Cwmni Ewropeaidd (SE)

Cwmnïau Ewropeaidd: Cofrestru Cwmni Ewropeaidd (SE) Papur
Drwy uno yn unol ag Erthygl 2(1) £20.00
Drwy ffurfio SE ddal yn unol ag Erthygl 2(2) £20.00
Drwy ffurfio is-SE yn unol ag Erthygl 2(3) £20.00
Drwy drawsffurfio CCC yn unol ag Erthygl 2(4) £20.00
Drwy ffurfio is-SE yn unol ag Erthygl 3(2) £20.00
Cofrestru CCC drwy drosi SE yn unol ag Erthygl 66 £20.00
Cofrestru SE wrth drosglwyddo i’r DU yn unol ag Erthygl 8 £20.00

Cwmni Buddiant Cymunedol (CBC) a chorfforiadau ‘eraill’

Cwmni Buddiant Cymunedol (CBC) a chorfforiadau ‘eraill’ Papur Ffi Rheolydd CBC

Cofrestru Cwmni Buddiant Cymunedol yn unol ag adran 36 Deddf Cwmnïau (Archwilio, Ymchwiliadau a Menter Gymunedol) 2004 *

* Cyflwynwch siec neu archeb bost am £35 yn daladwy i ‘Tŷ’r Cwmnïau’ ar gyfer corfforiad CBC i adennill ffi Tŷ’r Cwmnïau a ffi Rheolydd y CBC.

£20.00* £15.00*
Cofrestru cwmni neu PAC â dogfennau cyfansoddiadol yng Nghymraeg. £20.00  
Cofrestru cwmni ag awdurdodi i gofrestru yn unol ag adran 1040 Deddf Cwmnïau 2006 £20.00  

Cofrestru Cwmni Anghyfyngedig yn unol ag adran 14 Deddf Cwmnïau 2006

£20.00  

Partneriaethau Cyfyngedig (PCau)

Partneriaethau Cyfyngedig (PCau) Papur
Corffori Partneriaeth Cyfyngedig £20.00
Corffori Partneriaeth Cyfyngedig yr un Diwrnod £100.00

Papurau Newydd

Papurau Newydd Papur
Cofrestru ffurflen o dan adran 9 o Ddeddf 1881 £10.00

Companies House Direct

Companies House Direct
Llofnodi
Unrhyw Gyfrif dim tâl
Tanysgrifiad Misol (am bob cyfrif am fis ) £4.00
Monitor
Monitor (am bob cwmni am flwyddyn) dim tâl
Taliadau Sgrin
Mynegeion cwmni dim tâl
Manylion Cwmni Sylfaenol dim tâl
Hanes Trafodion Cwmni dim tâl
Cofrestr o Gyfarwyddwyr wedi’u Gwahardd dim tâl
Manylion Ansolfedd dim tâl
Penodiadau Cwmni dim tâl
Penodiadau Personol £1.00
Mynegai morgeisiau dim tâl
Manylion Morgais Llawn £1.00
Adroddiadau Cwmni
Yr Adroddiad Penodiadau Cyfredol dim tâl
Y Datganiad Morgais £1.00
Y Cofnod Cwmni £1.00
Delweddau Dogfen
Lawrlwytho un ddogfen £1.00
Archwilio a lawrlwytho un ddogfen £1.00
Copi caled o ddogfen gwmni drwy’r post £3.00
Copi caled o ddogfen gwmni drwy ffacs £3.00
Pecynnau dogfennau (hyd at 50 dogfen)
Drwy lawrlwytho delwedd £4.00
Drwy’r post £20.00
Copïau wedi’u hardystio
Copi ardystiedig o ddogfen drwy’r post £20.00
Copi ardystiedig o ddogfen wedi’i gasglu mewn CHIC £20.00
Copi ardystiedig o ddogfen yr un diwrnod drwy’r post £60.00
Copi ardystiedig o ddogfen yr un diwrnod wedi’i gasglu mewn CHIC £60.00
Copi ychwanegol o ddogfen ardystiedig yr un diwrnod, wedi’i ffacsio dim tâl
Tystysgrifau Corffori
Drwy’r post £20.00
Casglu mewn CHIC £20.00
Tystysgrif Gorffori yr un diwrnod drwy’r post £60.00
Tystysgrif Gorffori yr un diwrnod wedi’i chasglu mewn CHIC £60.00
Tystysgrif ychwanegol (ar gyfer yr un cwmni) drwy’r post £10.00
Tystysgrif ychwanegol (ar gyfer yr un cwmni) wedi’i chasglu mewn CHIC £10.00
Copi ychwanegol o dystysgrif yr un diwrnod, wedi’i ffacsio dim tâl
Microffish
Copi o DVD ROM micrroffish archifol (hyd 31/12/2002) drwy’r post £20.00
Copi o DVD ROM microffish archifol (hyd 31/12/2002) wedi’i gasglu mewn CHIC £20.00
Rhestri Cyfranddeiliaid
Swmp-restr gyfranddeiliaid ar DVD-ROM drwy’r post £20.00
Swmp-restr gyfranddeiliaid ar DVD-ROM wedi’i chasglu mewn CHIC £20.00

Canolfan Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau - CHIC

Canolfan Gwybodaeth Tŷ’r Cwmnïau - CHIC
Taliadau Sgrin
Argraffu tudalen dogfen ar-lein (am bob tudalen) £0.10
Mynegeion cwmni dim tâl
Manylion Cwmni Sylfaenol dim tâl
Hanes Trafodion Cwmni dim tâl
Cofrestr o Gyfarwyddwyr wedi’u Gwahardd dim tâl
Manylion Ansolfedd dim tâl
Penodiadau Cwmni dim tâl
Penodiadau Personol £1.00
Mynegai arwystlon dim tâl
Manylion llawn arwystlon £1.00
Adroddiadau Cwmni
Yr Adroddiad Penodi Cyfredol dim tâl
Y Datganiad Morgais £1.00
Y Cofnod Cwmni £1.00
Delweddau Dogfen/archebion
Bwrw golwg dros ddelwedd dogfen £1.00
Argraffu dogfen (heb gael bwrw golwg drosti) £1.00
Archwilio dogfen wreiddiol £6.00
Copi o ddogfen £3.00
Pecynnau Dogfennau
Argraffu (hyd at 25 dogfen) £7.00
Copïau wedi’u hardystio
Copi ardystiedig o ddogfen (hyd at 10 tudalen) drwy’r post £20.00
Copi ardystiedig o ddogfen (hyd at 10 tudalen) wedi’i gasglu mewn CHIC: £20.00
Am bob tudalen wedi hynny drwy’r post £1.00
Am bob tudalen wedi hynny wedi’i gasglu mewn CHIC £1.00
Copi ardystiedig o ddogfen yr un diwrnod drwy’r post £60.00
Copi ardystiedig o ddogfen yr un diwrnod wedi’i gasglu mewn CHIC £60.00
Copi ychwanegol o ddogfen ardystiedig yr un diwrnod, wedi’i ffacsio dim tâl
Tystysgrifau Corffori
Drwy’r post £20.00
Casglu mewn CHIC £20.00
Tystysgrif Gorffori yr un diwrnod drwy’r post £60.00
Tystysgrif Gorffori yr un diwrnod wedi’i chasglu mewn CHIC £60.00
Tystysgrif ychwanegol (ar gyfer yr un cwmni) drwy’r post £10.00
Tystysgrif ychwanegol (ar gyfer yr un cwmni) wedi’i chasglu mewn CHIC £10.00
Copi ychwanegol o Dystysgrif Gorffori yr un diwrnod, wedi’i ffacsio dim tâl
Microffish
Copi o DVD ROM micrroffish archifol (hyd 31/12/2002) drwy’r post £20.00
Copi o DVD ROM microffish archifol (hyd 31/12/2002) wedi’i gasglu mewn CHIC £20.00
Rhestri Cyfranddeiliaid
Swmp-restr gyfranddeiliaid ar DVD-ROM drwy’r post £20.00
Swmp-restr gyfranddeiliaid ar DVD-ROM wedi’i chasglu mewn CHIC £20.00

Canolfan Cyswllt: 0303 123 4500

Canolfan Cyswllt: 0303 123 4500
Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig (un cwmni) dros y ffôn dim tâl
Argraffu sgrin:
Mynegai alffa, cwmnïau wedi’u diddymu, cyn-enwau (am bob tudalen) drwy’r post £2.00
Mynegai alffa, cwmnïau wedi’u diddymu, cyn-enwau (am bob tudalen) drwy ffacs £2.00
Mynegai alffa, cwmnïau wedi’u diddymu, cyn-enwau (am bob tudalen) drwy e-bost £2.00
Sgrin hanes a Swyddfa Gofrestredig (un cwmni) drwy’r post dim tâl
Sgrin hanes a Swyddfa Gofrestredig (un cwmni) drwy ffacs dim tâl
Sgrin hanes a Swyddfa Gofrestredig (un cwmni) drwy e-bost dim tâl
Penodiadau cwmni drwy’r post £3.00
Penodiadau cwmni drwy ffacs £3.00
Penodiadau cwmni drwy e-bost £3.00
Manylion morgais drwy’r post £3.00
Manylion morgais drwy ffacs £3.00
Manylion morgais drwy e-bost £3.00
Adroddiadau Cwmni:
Yr adroddiad penodi cyfredol drwy’r post £3.00
Yr adroddiad penodi cyfredol drwy ffacs £3.00
Yr adroddiad penodi cyfredol drwy e-bost £3.00
Y Datganiad Morgais drwy’r post £3.00
Y Datganiad Morgais drwy ffacs £3.00
Y Datganiad Morgais drwy e-bost £3.00
Y cofnod cwmni drwy’r post £3.00
Y cofnod cwmni drwy ffacs £3.00
Y cofnod cwmni drwy e-bost £3.00
Delweddau Dogfen
Copi o ddogfen gwmni drwy e-bost (dogfennau ar ôl 1995) £3.00
Dogfennau cwmni drwy’r post neu drwy ffacs
Copi o ddogfen gwmni (ar wahân i restr hir o aelodau) drwy’r post £3.00
Copi o ddogfen gwmni (ar wahân i restr hir o aelodau) drwy ffacs £3.00
Copi o ddogfen gwmni (ar wahân i restr hir o aelodau) drwy e-bost £3.00
Copi caled o ddogfen ddim ar gael ar ficroffish drwy’r post £9.00
Copi papur o swmp-restr gyfranddeiliaid – hyd at a chan gynnwys y 50fed tudalen £12.50
Am bob tudalen ychwanegol £0.20
Copïau wedi’u hardystio
Copi ardystiedig o ddogfen  drwy’r post £20.00
Copi ardystiedig o ddogfen  wedi’i gasglu mewn CHIC £20.00
Copi ardystiedig o ddogfen yr un diwrnod drwy’r post £60.00
Copi ardystiedig o ddogfen yr un diwrnod wedi’i gasglu mewn CHIC £60.00
Copi ychwanegol o ddogfen ardystiedig yr un diwrnod, wedi’i ffacsio dim tâl
Tystysgrifau Corffori
Drwy’r post £20.00
Casglu mewn CHIC £20.00
Tystysgrif Gorffori yr un diwrnod drwy’r post £60.00
Tystysgrif Gorffori yr un diwrnod wedi’i chasglu mewn CHIC £60.00
Tystysgrif ychwanegol (ar gyfer yr un cwmni) drwy’r post £10.00
Tystysgrif ychwanegol (ar gyfer yr un cwmni) wedi’i chasglu mewn CHIC £10.00
Copi ychwanegol o Dystysgrif Gorffori yr un diwrnod, wedi’i ffacsio dim tâl
Microffish
Copi o DVD ROM micrroffish archifol (hyd 31/12/2002) drwy’r post £20.00
Copi o DVD ROM microffish archifol (hyd 31/12/2002) wedi’i gasglu mewn CHIC £20.00
Rhestri Cyfranddeiliaid
Swmp-restr gyfranddeiliaid ar DVD-ROM drwy’r post £20.00
Swmp-restr gyfranddeiliaid ar DVD-ROM wedi’i chasglu mewn CHIC £20.00
Chwilio’r archifau
Drwy’r post £20.00
Dros y ffôn £20.00

WebCHeck

WebCHeck
Monitor
Monitor (am bob cwmni am flwyddyn) dim tâl
Adroddiadau Cwmni:
Yr Adroddiad Penodi Cyfredol dim tâl
Y Cofnod Cwmni £1.00
Delweddau Dogfen
Lawrlwytho un ddogfen £1.00

XML

XML
Nodyn: tynnir 15% yn ôl o gyfanswm gwerth yr anfoneb
Llofnodi
Tanysgrifiad Misol (am bob cyfrif am fis) £4.70
Taliadau gwybodaeth
Penodiadau Cwmni dim tâl
Penodiadau Personol £1.00
Delweddau Dogfen
Lawrlwytho un ddogfen £1.00

Extranet

Extranet
Nodyn: tynnir 15% yn ôl o gyfanswm gwerth yr anfoneb
Llofnodi
Tanysgrifiad Misol (am bob cyfrif am fis) £4.70
Monitor
Tanysgrifiad Misol (am bob cyfrif am fis) dim tâl
Taliadau Sgrin
Penodiadau Cwmni dim tâl
Penodiadau Personol £1.00
Manylion Morgais Llawn £1.00
Adroddiadau Cwmni
Yr Adroddiad Penodi Cyfredol dim tâl
Y Datganiad Morgais £1.00
Y Cofnod Cwmni £1.00
Delweddau Dogfen
Lawrlwytho un ddogfen £1.00
Archwilio a lawrlwytho un ddogfen £1.00
Pecynnau dogfen
Hyd at 50 dogfen – am lawrlwytho delwedd £4.00

Cynhyrchion Swmp

Cynhyrchion Swmp-ddata
Cynhyrchion Cyfarwyddiadur
Ciplun llawn o’r Cyfarwyddiadur £250.00
Ciplun Cyfarwyddiadur chwarterol £1,000.00
Diweddariad beunyddiol (am flwyddyn) £10,000.00
Ychwanegiadau at y cynnyrch diweddaru beunyddiol
Gyda chôd y wlad darddu £1,000.00
Gyda dyddiad y rhestr aelodau ddiwethaf £1,000.00
Gyda chodau SIC £1,000.00
Penodiadau cwmni
Cipllun llawn £250.00
Diweddariad beunyddiol (am flwyddyn) £28,000.00
Cyfeiriad Preswyl Arferol (URA)
Cais gan Awdurdod Cyhoeddus Penodedig (SPA) neu Asiantaeth Teilyngdod Credyd (CRA) £140.00
Ciplun llawn £250.00
Diweddariad beunyddiol (am flwyddyn) £28,000.00
Cais penodol gan SPA neu CRA (am bob Cyfarwyddwr) £5.00
Cofrestr Arwystlon Beunyddiol
Ciplun Arwystlon £1,000.00
Diweddariad beunyddiol (am flwyddyn) £17,500.00
Cynhyrchion Swmp-ddata Eraill
Ciplun o Godau Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) y DU £135.00
Atodiad cwmnïau i Gazettes Llundain £1,500.00
Ffeil Rhestru ar sail Amser £500.00
Enwau Newydd ac Enwau a Ildiwyd trwy e-bost £100.00
Cofrestr papur cyfarwyddwyr wedi eu gwahardd £500.00
Pecyn papur cyfarwyddwyr wedi eu gwahardd £235.00
Cynhyrchion swmp-ddelweddau (am flwyddyn)
Cyfrifon Blynyddol £17,500.00
Ffurflenni Blynyddol £17,500.00
Penodi Cyfarwyddwr, Ysgrifennydd neu Aelod i PAC £17,500.00
Newid y Swyddfa Gofrestredig £1,500.00
Corffori newydd £1,500.00
Newid Enw £1,500.00
Arwystlon £1,500.00
Cyfalaf £1,500.00
Ansolfedd   £1,500.00
Amrywiol £10,000.00
Delweddau dogfen Sganio Ar Alwad £1,800.00
Detholiadau Cofrestr
Ciplun corfforiad wythnosol £3,000.00
Pecyn Cod Dosbarthiad Diwydiannol Safonol £225.00
Cyfarwyddiaduron DVD-ROM
Cyfarwyddiadur Cwmni: Unwaith ac am byth £30.00
Cyfarwyddiadur Cwmni: Tanysgrifiad blynyddol £300.00
Cyfarwyddiadur Cwmni: gyda ffeiliau trosglwyddadwy £1,000.00
Cyfarwyddiadur Cwmni: ffeil ddata ar DVD, drwy e-bost neu drwy FTP £1,000.00
Cyfarwyddiadur Cwmni: gyda ffeiliau trosglwyddadwy (tanysgrifiad blynyddol) £10,000.00
Cyfarwyddiadur Cwmni: ffeil ddata (tanysgrifiad blynyddol) drwy e-bost neu drwy FTP £10,000.00
Mynegai wedi’i ddiddymu/ newid enw £30.00
Mynegai wedi’i ddiddymu/ newid enw: gyda ffeiliau trosglwyddadwy £1,000.00
Mynegai wedi’i ddiddymu/ newid enw: ffeil ddata ar DVD, drwy e-bost neu drwy FTP £1,000.00

Cynhyrchion Pwrpasol

Bydd Tŷ'r Cwmnïau yn ystyried ceisiadau am gynhyrchion pwrpasol unigol.  Pan na fydd y wybodaeth ar gael mewn unrhyw rai o'i gynhyrchion eraill, bydd Tŷ'r Cwmnïau yn ystyried datblygu cynnyrch pwrpasol er mwyn delio ag anghenion data penodol unigolyn.

Bydd angen darparu manylion ynghylch yr union ofynion er mwyn sicrhau bod modd costio'r cynhyrchion yn fanwl.  Mae'n holl ffioedd yn cael eu seilio ar egwyddorion adennill costau, gyda'r nod o adennill ein costau, ynghyd ag elw o 3.5% ar gyfer Trysorlys EM.

Cysylltir â chwsmeriaid ar ôl cyfrifo'r costau er mwyn darganfod a ydynt yn dymuno bwrw ymlaen gyda'r cais o hyd.  Ni fydd y cynnyrch yn cael ei ryddhau i gwsmer nes y telir y ffi.

Am wybodaeth bellach ynghylch cynhyrchion pwrpasol, cysylltwch â ni yn chproducts@companieshouse.gov.uk

Brig
Ein polisi ar gwcis