Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 


Rhestr Brisiau Lawn ein Cynhyrchion a’n Gwasanaethau

Ffioedd newydd Tŷ'r Cwmnïau

Ar 5 Tachwedd cymeradwyodd y Senedd ffioedd newydd i wasanaethau cofrestru a gwybodaeth Tŷ'r Cwmnïau, daeth i rym ar 1 Chwefror 2005.

Mae llawer o’r ffioedd wedi aros ar eu lefel bresennol neu wedi eu gostwng yn sylweddol. Yn fwyaf nodedig, lle cyrchir gwybodaeth yn electronig cafodd rhai ffioedd eu gostwng o 50% neu fwy. Bydd hefyd fframwaith prisiau symlach. Nod newid y ffioedd, fodd bynnag, yw cynyddu’ n hincwm cyffredinol i fodloni’r costau uwch sy’n dod i ran Tŷ'r Cwmnïau wrth gynnal Cofrestr Gwmnïau ehangach (ar hyn o bryd bron 2.5 miliwn o gwmnïau).

Y prif gynnydd fydd i'r ffi y mae'n rhaid i gwmnïau ei chyflwyno gyda'u Ffurflen Flynyddol. Mae hon yn codi o £15 i £30. Ond fe gedwir y ffi £15 am ffurflenni blynyddol os cânt eu ffeilio'n electronig oherwydd ei bod yn costio llai i brosesu'r rhain yn Nhŷ'r Cwmnïau na ffeilio ar bapur sy’n creu llawer mwy o waith i’n gweithwyr.
Cliciwch yma am wybodaeth ynghylch gwasanaeth WebFiling Tŷ'r Cwmnïau.

Gwelir cynnydd hefyd yn y ffi am gofrestru arwystl. Mae hon yn codi o £10 i £13.

Gostyngwyd y ffioedd ar gyfer Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig er mwyn eu cael yn unffurf â’r ffioedd cyffelyb ar gyfer cwmnïau. Newidiwyd y ffioedd ar gyfer Grwpiau Diddordeb Economaidd Ewropeaidd hefyd i gydymffurfio â’r ffioedd ar gyfer cwmnïau.

Rhestr Brisiau Lawn ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau, yn ddilys o 2 Ion 2003 – 31 Ion 2005

Cliciwch yma ar gyfer y cwestiynau cyffredin am newidiadau i ffioedd Tŷr Cwmnïau

  Ffioedd Cofrestru 01 Chwef 2005 ymlaen
1. Cwmnïau
  Corffori £20.00
  Corffori electronig £15.00
  Corffori yr un diwrnod £50.00
  Corffori electronig yr un diwrnod £30.00
  Newid enw £10.00
  Newid enw yr un diwrnod £50.00
  Yr un pryd yr un diwrnod:
  Ailgofrestru a newid enw £100.00
  Ailgofrestru £20.00
  Ailgofrestru yr un diwrnod £50.00
  Ffi flynyddol prosesu dogfennau i’w thalu gyda’r ffurflen flynyddol:
  wedi’i hanfon ar bapur £30.00
  wedi’i hanfon yn electronig £15.00
  Diddymu gwirfoddol £10.00
  Cofrestru arwystl, am bob cofnod £13.00
 
2. Cwmni Tramor
  Cofrestru lle busnes neu gangen o Gwmni Tramor £20.00
  Cofrestru yr un diwrnod £50.00
  Newid enw corfforaethol Cwmni Tramor £10.00
  Ffi flynyddol prosesu dogfennau i’w thalu gyda chyfrifon y Cwmni Tramor £30.00
 
3. Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig (PAC)
  Cofrestru PAC £20.00
  Cofrestru yr un diwrnod £50.00
  Ffi flynyddol prosesu dogfennau PAC i’w thalu gyda’r ffurflen flynyddol £30.00
  Newid enw PAC £10.00
  Newid enw yr un diwrnod £50.00
  Diddymu PAC yn wirfoddol £10.00
  Cofrestru arwystl gan PAC, am bob cofnod £13.00
 
4. Grwpiadau Buddiannau Economaidd Ewropeaidd (GBEE)
  Cofrestru (GBEE) neu sefydlu GBEE ym mhrydain £20.00
  Newid enw GBEE £10.00
  Cofrestru arwystl gan GBEE, am bob cofnod £13.00
 
5. Cwmnïau Ewropeaidd
  Cofrestru Cwmni Ewropeaidd (CE)  
  drwy uno £20.00
  drwy ffurfio CE dal £20.00
  drwy ffurfio is-CE yn unol ag Erthygl 2(3) £20.00
  drwy drawsffurfio CCC £20.00
  drwy ffurfio is-CE yn unol ag Erthygl 3(2) £20.00
  Cofrestru CCC drwy drosi CE £20.00
  Cofrestru CE wrth drosglwyddo i Brydain £20.00
  Cais am dystysgrif cyn trosglwyddo CE o Brydain £20.00
 
6. Partneriaethau Cyfyngedig
  Cofrestru Partneriaeth Gyfyngedig (PG) £2.00
  Cofrestru datganiad newid di-dâl
 
7. Papurau Newydd
  Cofrestru unrhyw ‘berchennog cynrychioli’ am y tro cyntaf £1.00
  Cofrestru mewn achosion eraill 50p
  Cyflwyno ffurflenni dilynol di-dâl
 
  Gwasanaethau Gwybodaeth
  Nodyn: Mae’r ffioedd a restrir ar gyfer gwybodaeth am gwmnïau yn gymwys i bartneriaethau PAC, grwpiadau GBEE a chwmnïau SE lle bo hynny’n briodol  
 
8. WebCHeck Tŷ'r Cwmnïau (prynu drwy gerdyn credyd yn unig)
  Llwytho delweddau dogfen i lawr:
  Cyfrifon diweddaraf £1.00
  Ffurflen flynyddol ddiweddaraf £1.00
  Cyfrifon a ffurflen flynyddol ddiweddaraf £2.00
  Adroddiadau cwmni:
  Cofnod y cwmni £1.00
  Yr adroddiad penodiadau cyfredol £1.00
  Gwasanaeth Monitor:  
  Am bob cwmni bob blwyddyn 50c
 
9. Companies House Direct
  Ymaelodi di-dâl
  Tanysgrifiad misol (am bob cyfrif bob mis) £5.00
  Taliadau sgrin:
  Mynegeion cwmnïau di-dâl
  Manylion cwmni sylfaenol di-dâl
  Hanes trafodion cwmni di-dâl
  Cofrestr cyfarwyddwyr wedi eu gwahardd di-dâl
  Manylion ansolfedd di-dâl
  Penodiadau cwmni £1.00
  Penodiadau personol £1.00
  Mynegai arwystlon cwmni di-dâl
  Manylion arwystlon £1.00
  Adroddiadau cwmni:
  Yr adroddiad penodiadau cyfredol £1.00
  Y datganiad arwystlon £1.00
  Cofnod y cwmni £1.00
  Gwasanaeth monitor:
  am bob cwmni bob blwyddyn 50p
  Delweddau dogfen:
  Llwytho un ddogfen i lawr £1.00
  Archwilio un ddogfen ar-lein £4.00
  Dogfennau i’r post neu’r ffacs: am bob dogfen (bapur)
  drwy’r post £3.00
  dros beiriant ffacs £3.00
  Cofrestr arwystlon (dros nos) £3.00
  Pecynnau dogfennau: (hyd at 50 dogfen)
  llwytho un ddelwedd i lawr £4.00
  drwy’r post £20.00
  Microfiche:
  Microfiche archifol (hyd 31.12.2002)
  drwy’r post £9.00
  i’w gasglu o’r Canolfan Gwybodaeth £9.00
  Copi microfiche o restr gyfranddeiliaid mewn crynswth
  drwy’r post £12.50
  i’w gasglu o’r Canolfan Gwybodaeth £12.50
  DVD ROM:  
  Fersiwn DVD ROM o restr gyfranddeiliaid mewn crynswth:  
  drwy'r post £8.50
  i’w gasglu o’r Canolfan Gwybodaeth £8.50
     
  Dogfennau copi ardystiedig
  Post /casgliad yr un diwrnod £50.00
  Casgliad/post gwasanaeth arferol £15.00
  Tystysgrifau
  Post /casgliad yr un diwrnod £50.00
  gyda copi ffacs (plws £3.00)
  Casgliad/post gwasanaeth arferol £15.00
  gyda copi ychwanegol (plws £10.00)
 
10. XML Gateway
  Tanysgrifiad misol £5.88
  Penodiadau cwmni £1
  Archebu dogfennau, am bob dogfen £1
  Penodiadau personol, am bob detholiad £1
  YNGHYD Â 15% oddi ar gyfanswm gwerth yr anfoneb
 
11. Allrwyd
  Tanysgrifiad misol £5.88
  Penodiadau cwmni £1
  Archebu dogfennau, am bob dogfen £1
  Manylion arwystlon £1
  Delwedd ddogfen (gweld ar-lein) £1
  Adroddiadau cwmni £1
  Pecynnau dogfennau £4
  Cais Monitor £0.50 per annum
 YNGHYD Â 15% oddi ar gyfanswm gwerth yr anfoneb
 
12. Gwasanaethau Eraill a Disgiau DVD-ROM
  Cyfarwyddiadur cwmnïau:
  Fersiwn unwaith-yn-unig £30
  Tanysgrifiad blynyddol £300
  Cyfarwyddiadur gyda ffeiliau allfudo £1,200
  Mynegai newidiadau enw/cwmnïau wedi eu diddymu £30
  Cyfarwyddwyr wedi’u Gwahardd (e-bost) £1,200
  Cyfarwyddwyr wedi’u Gwahardd (ar bapur) £260
  Enwau newydd a rhai wedi’u hildio £120
 
13. Cynhyrchion Data Crynswth (prisiau am flwyddyn oni bai bod *)
  Cyfarwyddiadur:
  Ciplun llawn* £1,200
  Ciplun chwarterol £4,800
  Diweddariad beunyddiol £12,000
  Cofrestr gyfarwyddwyr:
  Diweddariad beunyddiol £48,000
  Ciplun Pac £1000
  Ychwanegiadau at y cynnyrch diweddaru beunyddiol:
  ynghyd â chôd gwlad y tarddiad £1,200
  ynghyd â dyddiad y rhestr aelodau ddiwethaf £1,200
  ynghyd â chodau SIC £1,200
  Cofrestr arwystlon (gan gynn.morgeisiau):
  Diweddariad beunyddiol £24,000
  Cynhyrchion eraill:
  Ciplun o godau SIC* £150
  Ciplun newid enw a diddymu £150
  Cofrestr gorchmynion gwahardd £600
  Atodiad cwmnïau’r London Gazette £1,000
  Ffeil rhestriadau amser-ddibynnol £600
 
14. Cynhyrchion Delwedd mewn Crynswth (prisiau am flwyddyn)
  Cyfrifon blynyddol £24,000
  Ffurflenni blynyddol £26,000
  Ffurflenni 288 £24,000
  Ffurflenni 287 £6,000
  Corfforiadau newydd £4,000
  Newid enw £2,000
  Arwystlon £5,000
  Cyfalaf £3,000
  Ymddatod £8,000
  Amrywiol £16,000
 Delweddau dogfennau sganio yn ôl y galw £2,000
 
15. Copïau Ardystiedig a Thystysgrifau Enw da
  Copi ardystiedig o restr ddogfennau neu restr gyfranddeiliaid:
  am y 10 tudalen cyntaf £15.00
  am bob tudalen wedyn £1.00
  Tystysgrif enw da neu gorffori £15.00
  Tystysgrif ychwanegol (yng nghyswllt yr un cwmni) £10.00
  Copi ardystiedig o dystysgrif, gwasanaeth yr un diwrnod £50.00
  Ffi ychwanegol am gopi ffacs o ddogfen gwasanaeth yr un diwrnod £3.00
  Partneriaethau Cyfyngedig:
  Copi ardystiedig o dystysgrif gorffori Partneriaeth Gyfyngedig di-dâl
  Copi ardystiedig o ran o ddatganiad Partneriaeth Gyfyngedig:
am bob ffolio o 72 o eiriau, neu yn yr Alban am bob dalen o 200 o eiriau
di-dâl
 
16. Canolfan Cysylltu: 0870 33 33 636
  Taliadau sgrin:
  Cyfeiriad swyddfa gofrestredig (am bob cwmni)
  dros y teleffon di-dâl
  Allbrintiau sgrin (am bob tudalen):
  Mynegai yn nhrefn yr wyddor, cwmnïau wedi eu diddymu, cyn-enwau
  drwy’r post £2.00
  drwy ffacs neu e-bost £2.00
  Sgrin hanes a swyddfa gofrestredig (am bob cwmni)
  drwy’r post di-dâl
  drwy ffacs neu e-bost di-dâl
  Cofrestr gyfarwyddwyr (ymholiad ar sail cwmni)
  drwy’r post £3.00
  drwy ffacs neu e-bost £3.00
  Manylion arwystlon, am bob cwmni .
  drwy’r post £3.00
  drwy ffacs neu e-bost £3.00
  Adroddiadau cwmni:
  drwy’r post
  Yr adroddiad penodiadau cyfredol £3.00
  Y datganiad arwystlon £3.00
  Cofnod y cwmni £3.00
  drwy ffacs neu e-bost
  Yr adroddiad penodiadau cyfredol £3.00
  Y datganiad arwystlon £3.00
  Cofnod y cwmni £3.00
  Delweddau dogfen:
  Drwy e-bost (dogfennau ar ôl 1995)
  Copi o ddogfen cwmni £3.00
  Dogfennau cwmni drwy’r post neu’r ffacs:
  Copi papur o ddogfen cwmni £3.00
  Copi ffacs o ddogfen cwmni £3.00
  Copi papur o ddogfen nad yw ar microfiche £9.00
  Copi papur o’r gofrestr arwystlon
  drwy’r post £3.00
  drwy ffacs £3.00
  Copi papur o restr gyfranddeiliaid mewn crynswth (oddi ar fiche):
  20 tudalen cyntaf £12.50
  am bob tudalen wedyn 20p
  Microfiche:
  Microfiche archifol (copi o ddogfennau wedi eu derbyn hyd at 31.12.2002) £9.00
  Copi microfiche o restr gyfranddeiliaid mewn crynswth £12.50
 DVD ROM:
  DVD ROM o restr gyfranddeiliaid mewn crynswth ac wedi'i danfon drwy'r post £8.50
 
17. Canolfannau Gwybodaeth
  Taliadau sgrin:
  Mynegeion cwmnïau di-dâl
  Manylion cwmni sylfaenol di-dâl
  Hanes trafodion cwmni di-dâl
  Cofrestr cyfarwyddwyr wedi eu gwahardd di-dâl
  Manylion ansolfedd di-dâl
  Penodiadau cwmni £1.00
  Penodiadau personol £1.00
  Mynegai arwystlon cwmni di-dâl
  Manylion arwystlon (am bob cwmni) £1.00
  Adroddiadau cwmni:
  Yr adroddiad penodiadau cyfredol £1.00
  Y datganiad arwystlon £1.00
  Cofnod y cwmni £1.00
  Pecynnau dogfennau
  Argraffu (hyd at 25 dogfen) £7.00
  Archebu dogfennau:
  Archwilio delwedd dogfen £2.00
  Argraffu dogfen (heb ei harchwilio) £1.00
  Gweld gwybodaeth ar ffeil galed £6.00
  Copi papur o ddogfen ffeil galed (am bob dogfen) £9.00
  Argraffu dogfen ar-lein neu ffotogopïau’r cwsmer o microfiche, am bob tudalen 10p
  Dogfen copi papur y gofynnwyd amdani ac a ddarparwyd gan cownter TC £3.00
  Microfiche:
  Microfiche archifol (copi o ddogfennau wedi eu derbyn hyd at 31.12.2002) £9.00
  Copi microfiche o restr gyfranddeiliaid mewn crynswth wedi ei gasglu o’r Canolfan Gwybodaeth £12.50
  DVD ROM:  
  DVD ROM o restr gyfranddeiliaid mewn crynswth wedi ei gasglu o’r Canolfan Gwybodaeth £8.50
 
18. Prisiau Eraill
  Chwilio ffeil galed Partneriaeth Gyfyngedig di-dâl
  Tystysgrif gorffori Partneriaeth Gyfyngedig di-dâl
  Papur newydd: i’w archwilio di-dâl
  Papur newydd: am gopi o ffurflen di-dâl
  Chwiliad archifau £20.00
 Diwrnodau/seminarau gwybodaeth Tŷ'r Cwmnau 30.00 am bob person
  Bydd Tŷ'r Cwmnau yn ystyried ceisiadau am gynhyrchion archebu unigol. Mae eisiau manylion ysgrifenedig am beth yn union a geisir fel y gellir costio'r cynnyrch yn llawn. Codir tl am bob gwasanaeth o'r fath ar sail adennill-costau gaeth (y gost a dynnwn wrth ddeillio a darparu'r wybodaeth sydd eisiau arnoch) ynghyd 'r 3.5% y mae'n ofynnol inni ei ad-dalu i Drysorlys Ei Mawrhydi. Cysylltwch â ni ynchproducts@companieshouse.gov.uk for am wybodaeth bellach.
 
Brig
Ein polisi ar gwcis